Montážne a konštrukčné práce

Montážne a konštrukčné práce vykonávame s použitím horolezeckej techniky. Pracujeme na miestach, kde nie je možný klasický prístup pomocou lešenia alebo vysokozdvižných zariadení. Všetci naši pracovníci sú odborne vyškolení a pravidelne prechádzajú povinným preškolením v zmysle vyhlášky SUBP a SBÚ č. 374/ 1990 Zb.

 • Výškové práce nad voľnou hĺbkou
 • Budovanie a údržba istiacich bodov
 • Ochrana fasád proti hmyzu
 • Očistenie plôch (ríms, balkónov)
 • Inštalácie ochranných sietí
 • Montážne výškové práce
 • Montáže antén a vysielačov
 • Montáže reklám
 • Montáže rôznych typov konštrukcií
 • Montáže rôznych zariadení vo výškach
 • Montáže odkvapov a rín
 • Montáže lapačov snehu
 • Montáže odstrašovačov vtáctva

 

Montážne a konštrukčné práce