Inštalácia hrotov proti vtákom

Táto metóda ochrany pred vtáctvom je účinná. Hroty zabraňujú sedeniu, spaniu a hniezdeniu vtáctva.

 

1) Hroty na konzoly a nosníky (šírka ochrany do 6cm)

Jednoradové hroty sú vhodné na ochranu konzol a nosníkov. Chránia úzke, jednostranne uzavreté priestory budov. Hroty mierne vyčnievajú dopredu a umožňujú montáž aj na kovové nosníky, ktoré sú nižšie ako je dĺžka hrotov.

 

2) Hroty na výčnelky a lišty (šírka ochrany do 12 cm)

Dvojradové hroty na výčnelky a lišty. Je to štandardný produkt na jednoradovú montáž na drevené nosníky pred uzavretý priestor, alebo na viacradovú montáž pri otvorených priestoroch, napríklad rímsy so šírkou 20 cm.

 

3) Hroty na ochranu balkónov, väzníkov (šírka ochrany do 22 cm)

4-radové hroty na ochranu balkónov a striech. Používajú sa na ochranu otvorených aj uzavretých priestorov, na jednoduchú aj viacradovú montáž, na ochranu šírky minimálne 14cm. Je to najefektívnejšia varianta ochrany.

 

4) Hroty do ríny

TAS DR sú hroty špeciálne konštruované na ochranu rín. Bránia dosadaniu vtákov na ríny a tiež hniezdeniu. Jednoduchá inštalácia a pružné popruhy zaručujú stabilné uchytenie na okraji žľabu. Pri preplachovaní žľabu je možné tieto hroty zvesiť.