Spilovanie a výrub stromov

Spilovanie a výrub stromov. Pri rôznych podmienkach, zabezpečujeme kompletné výruby a bezpečnostné orezy rôznych druhov stromov. Spiluje sa zdola v celku, alebo postupne od koruny. Pre spilovanie stromu zdola je potrebné, aby v okolí na určitej ploche (dĺžky stromu) neprekážal žiadny objekt. Pre spilovanie od koruny dole nie je potrebný voľný priestor pod stromom, pretože spílené časti stromu sa spúšťajú koordinovane dole po lane.