Demolačné práce

Demolačné práce vykonávame postupným rozoberaním s použitím horolezeckej techniky pre zabezpečenie BOZP. Demolácia tehlových komínov prebieha postupným rozoberaním komínu od vrchu s použitím horolezeckej techniky. Väčšinou sa rúca do vnútra, aby sa predišlo zraneniam, alebo prípadnému poškodeniu okolitých budov a zariadení kvôli padajúcej sutine. Demolácie ťažko dostupných konštrukcií, balkónov a bleskozvodov.