Natieračské a maliarske práce

Natieračské a maliarske práce vo výškach sú vykonávané pomocou horolezeckej techniky, z rebríka alebo plošín v závislosti od terénu a dostupnosti. Farby sú vyberané adekvátne k danému podkladu a nanášané pri správnom dodržiavaní technologických postupov.

  • Natieranie a maľovanie fasády budov
  • Natieranie a maľovanie striech
  • Natieranie a maľovanie komínov
  • Natieranie a maľovanie balkónov
  • Natieranie a maľovanie okien
  • Natieranie a maľovanie strešných konštrukcií
  • Natieranie a maľovanie zvodov